Оффис 365 багцын сонголтууд.

Office 365 багцаас хамаарч PowerBI,  Dynamics 365, Project Server, Booking аппликейшн таны багцад байхгүй байж болно. Дээрх багцуудын үнэд НӨАТ ороогүй болно.
Байгууллагын хэрэгцээнд Office 365
Гэр бүлийн хэрэгцээнд Office 365

СУРГАЛТУУД

Outlook, SharePoint, Planner, Teams, OneNote, OneDrive