Оффис 365 багцын сонголтууд.

Office 365 багцаас хамаарч PowerBI,  Dynamics 365, Project Server, Booking аппликейшн таны багцад байхгүй байж болно. Аль багцад юу юу багтсаныг дараах линкээр орж үзнэ үү! энд дар

Office 365
Business Essentials

300 доош хэрэглэгчид.

Office 365
Enterprise E1

300 дээш хэрэглэгчид.

Microsoft 365
Business

300 доош хэрэглэгчид.

Office 365
Business

300 доош хэрэглэгчид.

Office 365
ProPlus

300 дээш хэрэглэгчид.

Microsoft 365
E3

300 дээш хэрэглэгчид.

Office 365
Business Premium

300 доош хэрэглэгчид.

Office 365
Enterprise E3

300 дээш хэрэглэгчид.

Office 365
Enterprise E5

300 дээш хэрэглэгчид.

Байгууллагын хэрэгцээнд Office 365

Office 365
Business Essentials

300 доош хэрэглэгчид.

Office 365
Enterprise E1

300 дээш хэрэглэгчид.

Microsoft 365
Business

300 доош хэрэглэгчид.

Office 365
Business

300 доош хэрэглэгчид.

Office 365
ProPlus

300 дээш хэрэглэгчид.

Microsoft 365
E3

300 дээш хэрэглэгчид.

Office 365
Business Premium

300 доош хэрэглэгчид.

Office 365
Enterprise E3

300 дээш хэрэглэгчид.

Office 365
Enterprise E5

300 дээш хэрэглэгчид.

Гэр бүлийн хэрэгцээнд Office 365

Оффис 365 -г сонирхож байвал

Дээрх багцуудын үнэд НӨАТ ороогүй болно.